Kasko Sigortası Hangi Durumlarda Nasıl İptal Edilir?

En başta kaza olmak üzere çalıntı durumları, yangın, sel ya da deprem gibi doğal afetlerde aracınızda meydana gelebilecek olan zararları kişilere finansal olarak karşılamak için gerçekleştirilen sigorta çeşidi Kasko Sigortası olarak bilinmektedir.

Bu sigortayı yaptırmak isteyenler bazı konularda yanlış bilgilendirilmiş olabilir. Bunlardan en dikkat çekeni ise Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki farklılıklardan meydana gelir. Kasko sigortası zorunlu olmamakla birlikte tamamen kişinin kendi isteğine bağlıdır. Bunun dışında yer alan Zorunlu Trafik Sigortası bir kaza durumunda yalnızca karşı tarafın zararı karşılarken; Kasko sigortası poliçe dahilinde yer alan teminatlar ile bir kaza durumunda araç sahibine finansal destek sağlamakla yükümlüdür.

Olası bir kaza dahilinde sizinle beraber aracınıza gelebilecek olan zararları güvence alan ve birçok avantajı da beraberinde getiren kasko sigortası trafikte yer alan tüm araç sahipleri için kesinlikle tavsiye edilmektedir.

Yaşanabilecek tüm olumsuzluklar göz önüne alınarak kasko sigortasının bitimine az bir zaman kala mutlaka poliçe yenileme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda yenilenme olmaması koşulunda herhangi bir ceza söz konusu olmaz. Sizinle beraber sevdikleriniz için kasko sigortalarının yenilenme tarihleri kesinlikle ertelenmemeli, iptal edilmemelidir.

Araç sahibinin vefatı ile yeni bir araç satın alımı ve bu gibi farklı durumlarda kasko sigortası iptali gerçekleştirilmelidir.

Araç Sahibinin Vefatı

Kasko sigortası poliçesi araç sahibinin hayatını kaybetmesi durumunda ya iptal olur ya da poliçe bundan sonra mirasçılara bırakılır. Devir işleminin gerçekleştirilebilmesi için araç sahibinin vefatından 8 gün içerisinde bu bildirimin sigorta şirketine yapılması gerekmektedir.

Böyle bir istekte bulunulmadığı zaman ya da 8 günlük sürenin ihlali durumlarında sigorta şirketi poliçeyi iptal eder. Poliçede kalan gün sayısı hesap edilerek kalan miktar araç sahibinin mirasçılarına geri ödenir. Ancak bu ödemenin gerçekleştirilebilmesi için araç sahibinin primin tamamını ödemesi şarttır.

Yeni Bir Araç Alımı

Yeni bir araç satın alındığında eski araca ait olan poliçe yeni araca aktarılabilir. İlk işlem olarak sigorta şirketine durum bildirilir. Yeni araç bilgileri göz önüne alınarak eski poliçeye ek olarak belgeler yeniden güncellenir. Güncelleme ile ek bir prim ödenmesi durumunda bu fark sigortalı tarafından karşılanır.

Yeni araçta kasko istemeyen araç sahibi ise eski aracının kasko iptalini gerçekleştirerek poliçede kalan gün sayısı sigorta şirketi tarafından hesaplandıktan sonra sigortalıya ödemesini gerçekleştirir. Yine bu ödemenin gerçekleştirilebilmesi için araç sahibinin priminin tamamını ödemesi gerekmektedir.

Aracın Satışı

Kasko sigortası olan aracın satışı durumunda kasko sigortası poliçesi devredilemez. Otomatik olarak bu poliçe iptal olur. Ancak araç sahibinin isteği durumunda bu poliçe yeni aracına devredilebilir ya da gün sayını göz önüne alınarak sigorta şirketinden ödeme talep edilebilir. Devir işlemlerinde yeni bir poliçe hazırlanarak prim farkı yine sigortalı tarafından ödenir.

Sigortalının İptal İsteği

Araç sahibi yukarıda belirtilen durumlardan bağımsız olarak kasko poliçesinin iptali için başvuruda bulunabilir. Sigortalı ödemesini gerçekleştirmişse iptal talebinde bulunur ve gün ile poliçe vadesi arasında kalan süre sigorta şirketi tarafından hesaplanarak tahsilat tutarı sigortalıya geri iade edilir.