Kasko Genel Şartları Nelerdir?

Kasko sigortası, araçta oluşan hasarların masrafları karşılamak ve zararı minimize etmek için vardır. Kasko, temel olarak aracın yanma durumu, çalınma durumu, çalınmaya teşebbüs edilmesi, aracın çarpma durumu ve araca çarpılma gibi durumlarda ortaya çıkan zararları teminat alır. Bu yazımızda kasko genel şartları nelerdir? Kasko türleri nelerdir? Teminat dışında kalan haller nelerdir? gibi bilgileri sizler için derledik.

Kasko sigortaları senelik olarak yapılarak, primler peşin ya da taksitlendirmeler biçiminde ödenir. Kasko sigortaları şartları genel ve özel şartlar olarak iki grupta incelenirken, genel şartlar kanun tarafından belirlenen şartlardır.

Kasko sigortası, motorlu bir aracın uğramış olduğu zararları güvenceye alırken, gerek hareket halinde gerekse durma halindeyken sigortalının ya da aracı kullanan kişinin iradesi haricinde araca sabit ya da seyir halinde bir cismin çarpması veya aracın bu tarz bir cisme çarpması, devrilmesiyle meydana gelen kazalar, aracın yanması, çalınması neticesinde oluşan hasarları karşılar.

Ayrıca üçüncü şahıslar tarafından kötü niyet veya şaka yoluyla gerçekleştirilen hareketler ve fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin oluşturduğu zararlarda karşılanır.

Kasko Türleri Nelerdir?

Kasko türleri, dar kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko şeklinde 3 ayrı kategoride incelenir. Dar kasko, belirtilen durumların belirli bir bölümünü karşılarken, standart kasko belirtilen durumların tümünü barındırır.

Genişletilmiş kasko ise, yukarıda belirtilen maddelerin tümünü içinde barındırırken, genel şartlar kapsamında ek sözleşmeyle güvence sağlanabilen risklerin bir bölümünü de içerir. Tam kasko ise, yine yukarıda belirtilen maddeleri ve genel şartlar kapsamında ek sözleşmeyle güvence sağlanabilecek bütün riskleri içinde barındırır.

Sigorta Kapsamı Nedir?

Poliçe üzerinde yer alan, aracın standart donanımı konumunda bulunan her türden ses, iletişim ve görüntü cihazlarıyla standardın haricinde araca eklemesi sonradan yapılmış aksesuarlar poliçede belirtilmek koşuluyla sigorta kapsamına alınır.

Ek sözleşme vasıtasıyla teminat kapsamına alınabilecek zararlar şu şekildedir;

 • Grev, kargaşa, lokavt, halk hareketlerini engelleyerek bu belirtilen etkilerini azaltabilmek amacı doğrultusunda yetkili organların müdahale etmesi neticesinde meydana gelen zararlar,
 • Ülke sınırları dışında oluşan zararlar,
 • A.5 maddesinin 9’uncu bendinde yer alan zararlar hariç olmak kaydıyla, 3713 sayılı Terör ile Mücadele Kanunu kapsamında belirtilen terör eylemleri ve söz konusu eylemlerden oluşan sabotaj ve bunları önlemek ile etkilerini azaltabilmek adına yetkili organlarca gerçekleştirilen müdahaleler neticesinde oluşan zararlar,
 • Sel ve su baskınları sebebiyle meydana gelen zararlar,
 • Deprem, toprak kayması, yıldırım, yanardağ püskürmesi, dolu ve fırtına sebebiyle oluşan zararlar,
 • Sigara benzeri maddelerin teması sonucu araçta meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
 • Yetkisi bulunmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ve kurallara uygun olmadan çekilme işlemi yapılan ya da çektirilen araçlarda oluşan zararlar,
 • Aracın kurallara uygun bir biçimde yasal bir şekilde taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddelerden dolayı uğrayacağı zararlar,
 • Aracın sigortası çerçevesinde alınan tam ya da kısmi bir zarar görmesinden dolayı tam hasar durumunda tazminatın verilmesine, kısmi hasar durumunda hasarın giderilmesi haline kadar olan süre çerçevesinde poliçede söz konusu korumaya yönelik belirlenen limitler ile sınırlı olmak kaydıyla kullanım ve gelir kaybı sonucu oluşan zararlar,
 • Aracın iddiaya veya yarışlara katılımı neticesinde ve bu tür eylemlere hazırlık denemeleri esnasında oluşan hasarlar

Teminat Dışında Kalan Zararlar Nelerdir?

Sigorta teminatı dışında kalan durumlar şunlardır;

 • Savaş, savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, iç savaş, isyan, ayaklanma ve bu gibi durumların getirmiş olduğu inzibati ve askeri hareketler sebebiyle oluşan hasarlar,
 • Kamu otoritesince çekilme durumu hariç araçta gerçekleştirilecek tasarruflardan dolayı oluşan hasarlar,
 • Poliçede belirtilen aracın, ilgili mevzuat hükümleri gereğince gereken sürücü belgesine sahip olmayan kişilerce kullanılması esnasında oluşan zararlar,
 • Aracın uyuşturucu madde ya da Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş olan düzeyin üstünde alkollü kişiler tarafından ya da aynı mevzuat gereğince alkollü içki alamayacağı ifade edilen kişiler tarafından alkol kullanılmak sureti ile kullanılması esnasında oluşan zararlar,
 • Aracın bir hasar ya da arızadan dolayı zorunlu bir şekilde taşınması ya da çekilmesi sebebiyle oluşan teminat çerçevesindeki zararlar dışında kalan, aracın kendi gücüyle girip çıkacağı ruhsatlı sefer gerçekleştiren gemiler ve trenler haricide, kara, deniz, nehir ve havada taşınması esnasında oluşan zararlar,
 • Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması esnasında oluşan zararlar,
 • 3713 sayılı Terör İle Mücadele Kanunu kapsamında belirlenen terör eylemleri ve bu eylemler sonucu oluşan sabotaj neticesinde meydana gelen ya da söz konusu eylemleri önleyebilmek ve etkilerini azaltabilmek adına yetkilerle gerçekleştirilen müdahale neticesinde oluşan biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma ya da zehirlenmeler sebebiyle ortaya çıkan zararlar

Kasko Sigortasında Muafiyetler Nelerdir?

Kasko sigortasında, muafiyetli poliçe seçeneği yer alırken, bu şekilde araçta meydana gelebilecek zararın belli bir düzeyini sigorta üstlenir. Belirlenmiş muafiyet seviyesi ise minimum 14 punto olmak kaydıyla harfler ile poliçeye eklenir.

Sigorta Teminatına Yönelik Özel Belirlemeler Nelerdir?

Sigorta poliçesi, sigortalı aracın belirlenen günler, belirlenen mesafeler altında ya da belirlenen kişilere kullanılması ve benzer hallerde meydana gelecek hasarları barındıracak biçimde düzenlenebilir. Söz konusu madde gereğince sigorta teminatına yönelik gerçekleştirilen belirlemelerin minimum 14 punto olmak üzere harfler ile poliçeye eklenmesi gerekir.

Sigorta Başlangıcı ve Sigorta Sonu

Sigorta, poliçe içinde başlama ve sonlanma tarihleri olarak belirlenen günlerde, aksi bir karar alınmadığı takdirde, TSİ öğlen 12.00’da başlayarak, öğlen 12.00’da sonlanır.