Kasko Nedir? Kasko Ana Teminatlar Ve Ek Teminatlar Nelerdir?

Kasko sigortası, araçlarda meydana gelebilecek zararları güvenceye alan bir sigorta türü olarak bilinir. Zorunluluğu bulunmayan ve istek doğrultusunda yaptırılabilen kasko sigortası, gerek seyir halinde gerekse dururken oluşabilecek hasarların yaşanma olasılıkları dikkate alındığında maddi zararları karşılamak adına hayati önem taşıyabilir.

Kasko Neleri Kapsar?

Kasko poliçesi ana teminatlar ve ek teminatlar olarak iki grupta incelenir. Sigorta şirketleri, kasko yaptırmak isteyenlere belirlenen ana teminatları sunar. Bundan dolayı kasko sigortası yaptırılırken, söz konusu iki teminatı ayırmak gerekir.

Araç sahipleri söz konusu ana teminatlara ilave olarak kendisine uygun olan ek teminatları sigorta poliçesine ekletebilirken, bu ek teminatlar eklendiğinde kasko sigortası fiyatında değişiklik görülür. Değerlendirmelerin ardından hesaplanan kasko fiyatının üzerine araç sahiplerinin istekleri doğrultusunda olan teminatların da eklenmesiyle ödenmesi gereken kasko sigortası bedeli ortaya çıkar.

Kasko Ana Teminatlar Nelerdir?

Kasko poliçesinde yer alan ana teminatlar genellikle çoğu sigorta şirketinde sabittir. Bu teminatlar çarpma, çarpılma, çalınma ve yangın şeklinde riskleri içerisinde barındırır.

Çarpma; araç seyir halinde bulunurken, araç sahibinin bir başka araca çarpması neticesinde meydana gelen bütün hasarları içinde barındırır. Bu teminat çerçevesinde aracın devrilmesi, yuvarlanması ve düşmesi gibi riskler halinde oluşan hasarlar kaskoyla güvenceye alınmış olur.

Çarpılma; araç seyir halinde bulunurken veya dururken ikinci bir kişinin araca çarpması halinde oluşan hasarları karşılayan bu teminat çerçevesinde, çarpma halinde olduğu gibi belirli riskler karşısında meydana gelen hasarlar kaskoyla güvence altına alınır.

Çalınma; bahsi geçen teminat aracın veya araçta yer alan aksesuarların çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi neticesinde meydana gelen bütün hasarları barındırır.

Yangın; bazı durumlar dışında araçta oluşacak yangın neticesinde aracın kullanılmayacak hale geldiği veya kısmen zarar gördüğü muhtemel riskler söz konusu teminatla güvenceye alınır.

Kasko Ek Teminatlar Nelerdir?

Kasko sigortası yaptırmak isteyen kişilerin temkinli davranması gereken en öncelikli konuların arasında bulunan ek teminatlar, kişilerin istekleri çerçevesinde poliçeye eklenir. Söz konusu ek teminatlar sigorta şirketlerine göre değişkenlik gösterebilirken, çok sayıda sigorta şirketi tarafından ek teminatlar, yurt dışı ek teminatı hariç olmak kaydıyla standart pakete eklenir.

Sel ve su baskını teminatı; Meydana gelen sel ve su baskınları neticesinde oluşan bütün zararlar bu teminat çerçevesinde karşılanırken, ek teminat olarak bakıldığında daha önceki sel baskınları göz önüne alınarak bu teminatın sigorta poliçesinde yer alması büyük önem taşımaktadır.

Ferdi kaza teminatı; kaza olması halinde araçta bulunan kişilerin vefat etmeleri veya kalıcı olarak sakat kalmaları halinde, koşullar doğrultusunda kanuni varislere veya kendilerine poliçede yazan limit miktarına bağlı kalınarak tazminat ödemesi gerçekleştirilir. Bu şekilde gerek yolcular gerekse şoför güvenceye alınır.

İhtiyari mali mesuliyet teminatı; bu teminat ile olası bir kaza halinde üçüncü şahıslara verilen zararların Zorunlu Trafik Sigortası limitlerini aşması halinde, kalan kısım adına poliçe üzerinde yazan limitler doğrultusunda ek güvence sağlanmış olur.

Eskime payı düşmeme teminatı; aracın hasar görmesi neticesinde tamir ile değiştirilen hasarlı parçaların yerine yenilerinin sigortalı kişilerce ek bir prim ödemesi yapılmadan takılması sağlanır.

Terör teminatı; grev ya da halk hareketi şeklindeki kargaşa hallerinde yetkili organlarca yapılan müdahaleler neticesinde meydana gelebilecek zararlar güvenceye alınır.

Enflasyon teminatı; sigortalı aracın hasar görmesi halinde aracın değerinin enflasyon seviyesi karşısında güvenceye alınmasını kapsar.

Hukuksal yardım teminatı; olası bir kaza neticesinde sürücü kaynaklı uyuşmazlıklar ile ortaya çıkan hallerde limitler çerçevesinde, hukuki işlemlerin masrafları ve sürücünün geçici olarak serbest bırakılması adına olan kefalet söz konusu teminatla karşılanır.

Yurt dışı teminatı; poliçe kapsamı dahilinde sigortalı olan aracın yurt dışında uğrayacağı bütün olası zararlar söz konusu teminatla güvenceye alınmış olur.

Kasko Nasıl Hesaplanır?

Kasko yaptırmak isteyenlerin ödemesi gereken ücret sigorta şirketlerine göre değişkenlik gösterirken, bunun yanı sıra kasko sigortası seçiminde çok sayıda değişikliklerde ele alınır. Standart kasko paketinin haricinde ek paket alınmak istendiği takdir de ek ücret ödenmesi gerekir.