Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türkiye genelinde en yaygın ulaşım olarak kara yolu taşıtları kullanılırken, bu tercih sürücülere hız ve güvenli ulaşım fırsatı sunarken bunun yanı sıra büyük riskleri de içinde barındırır. Bir anlık dikkatsiz sürüş sonucunda can kaybı, yaralanma ve maddi kayıplar oluşabilirken, bu durum tazmini zor sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bundan dolayı motorlu kara yolu taşıtlarına ilişkin faaliyete konulan trafik sigortaları araç sahiplerine çeşitleri doğrultusunda farklı teminatlar sunarken, meydana gelebilecek olumsuz durumlar karşısında maddi ve manevi teminat sağlayan sigortalar bazı özellikleri ile birbirinden ayrılır.

Araç sahiplerini her türlü riske karşı koruyan sigorta uygulamaları, trafik sigortası ve kasko olarak ikiye ayrılır. Trafik sigortası, olası bir kaza halinde karşı tarafın can ve mal kayıplarının tazminini belli sınırlar kapsamında sağlayan ve bunun yanı sıra Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu kabul edilen sigorta türü olarak bilinir. Söz konusu özellikler nedeniyle Türkiye genelinde en yaygın sigorta hizmetlerinden biri olarak ön planda bulunan trafik sigortası, üçüncü şahıslara ilişkin bedensel ve maddi hasarları da barındırmasından dolayı bir sorumluluk sigortası niteliğini taşır.

Araçları her türden risk karşısında koruyan sigorta uygulamaları arasındaki kasko sigortasında ise, aracın kaza yapması, yanması, çalınması ya da çalınmaya teşebbüsü ile alacağı hasarlar güvenceye alınır. Zorunlu sigortasında olduğu gibi yaptırmanın zorunlu olmadığı kasko sigortası, kişilerin istekleri doğrultusunda yaptırılan bir sigorta türüdür.

Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Farklar

  • Kasko ve trafik sigortası arasındaki en belirgin fark, trafik sigortasının devlet tarafından zorunlu kılınması, kaskonun ise tümüyle araç sahibinin isteği doğrultusunda yapılmasıdır. Zorunlu trafik sigortası bulunmadan araçla trafiğe çıkma durumu söz konusu değilken, kasko sigortasında böyle bir zorunluluk yer almamaktadır.
  • Zorunlu trafik sigortası, olası bir kaza halinde karşı tarafın aracında oluşan hasarları güvence altına alırken, kasko ise kişinin kendi aracında oluşan hasarları da karşılamaktadır.
  • Zorunlu trafik sigortasının kapsamını devlet belirlerken, bütün sigorta şirketlerinde söz konusu kapsam sabittir. Olası bir kaza halinde karşı tarafın bedensel ve maddi zararları devletin belirlemiş olduğu limitler doğrultusunda karşılanırken, karşı tarafın hasarı trafik sigortasının teminat limitini aşması halinde kazaya neden olan kişi kalan miktarı kendisi karşılamak durumundadır. Kasko sigortasında ise bahsi geçen durum tümüyle farklıdır. Kapsamı ve teminat miktarı sigorta sahibi tarafından belirlenen bu sigorta türünde, poliçeye ek teminat olarak konulan farklı teminatlarla hem araç hem de araç sahibi geniş bir güvenceye sahip olur.
  • Trafik sigortasında olan teminat limitleri her sene belli oranlar çerçevesinde açıklansa dahi trafik sigortası poliçe fiyatları sigorta şirketlerine göre değişken olabilir. Ancak bu durum kasko sigortası için geçerli değildir. Kasko fiyatları, sigorta poliçesinde bulunan teminatlar doğrultusunda değişkenlik göstermesi sebebiyle kasko tercih edilirken en ucuz kasko değil, en avantajlı kaskoyu bulmak önem taşır.

Dünya genelinde en fazla tercih edilen ulaşım şekli konumunda yer alan kara yolu, bu tercihin yanı sıra en fazla kaza oranına sahip olan ulaşım şekli olarak bilinir. Bundan dolayı trafiğe çıkıldığında gerek kendiniz gerekse sevdikleriniz adına meydana gelebilecek olumsuz durumların telafisi için kasko ve trafik sigortasının faydalarını bilmek gerekirken, gerekli olması halinde bu faydalardan yararlanmak en doğru olandır.

Güven içinde ve sorunsuz bir ulaşım adına araçların sigortalanmasının ihmal edilmemesi gerekirken, kaskonun avantajları ve trafik sigortasının avantajlarının bilinmesi, tüm bunların yanı sıra trafik kurallarına uyup maddi ve manevi kayıplara sebebiyet veren kazaların önüne geçilmesi gerekir.